top of page
Court

השירותים הניתנים במשרדנו

משרדנו מתמחה בייצוג ויעוץ משפטי בתחום התעבורה והפלילים.

ייעוץ וליווי משפטי צמוד בכל שלב 
יצוג בבתי משפט ומעצרים
ליווי בחקירות

Parking Lot

תעבורה

Justice Scale

פלילי

Documents and Blurred Business Men

גישור

סיפורי הצלחה

הרכב שוחרר

לפני כ 18 חודשים נעצר אדם בחשד לביצוע עסקת סמים גדולה, עם מעצרו נתפס רכב יוקרה אשר באמצעותו בוצעה העבירה. לפני כ-9 חודשים הוא הורשע ונכלא, וניתן צו חילוט על הרכב. לאחרונה פנה למשרדינו אדם שהינו הבעלים של הרכב ואינו הנאשם, בבקשה לבטל את צו החילוט ולשחרר את הרכב. חרף התנגדות המדינה, בית המשפט קבע כי הרמנו את נטל ההוכחה כי הלקוח לא ידע על ביצוע העבירה, וכי יש להשיב את הרכב לאלתר, וזאת למרות העובדה שברכב זה בוצעו העבירות המיוחסות לנאשם. הרכב אשר תפוס בידי המשטרה כבר 18 חודשים שוחרר עכשיו

ביטול כתב אישום

לקוח הגיע למשרדינו לאחר שהוגש נגדו אישום בגין עבירה פלילית שביצע והודה בכך, וזאת לאחר שלא עמד בהסדר מותנה עליו חתם לפני כשנה!!!
משרדנו ניהל מו״מ עם ראש שלוחת התביעות ולאחר שפנינו לבית המשפט הוחזר ההסדר ונחתם בקנס כספי סימלי בלבד וכתב האישום בוטל!!

תעבורה


נהג צעיר בעל עבר "עשיר" של עבירות תנועה, נתפס כשהרכב בו נהג הוא ללא טסט וללא ביטוח במשך 6 שנים. התובע התעקש על פסילה למשך 6 חודשים, קנס כספי גבוה ופסילה על תנאי למשך שנתיים בשל היותו ״עבריין תנועה״, ובשל העובדה כי הוא מחזיק ברישיון נהיגה מספר שנים מועט.

בית המשפט קיבל את עמדתנו ופסק פסילה לחודש אחד בלבד, אותה יתחיל בעוד כ- 5 חודשים וקנס כספי סמלי

ביטול צו הרחקה


סכסוך אזרחי-פלילי: 

אדם השוכר בית ומתנגד לפנותו בתאריך הקבוע בחוזה, הגיש נגד בעלי הנכס תלונה במשטרה בגין איומים וכן בקשה לצו הרחקה.

בית המשפט קיבל את עמדתנו כי הבקשה הוגשה בחוסר תום לב תוך שימוש לרעה בהליך משפטי, וזאת על מנת למנוע מהלקוחות להכנס לנכס שהם בעליו.

בית המשפט ביטל את צו ההרחקה והבהיר למתלונן כי עליו להתיר לבעלי הנכס להכנס אליו.

צרו קשר

קניון עזריאלי, עכו ת.ד 55

0775085066

Thanks for submitting!

bottom of page